دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/7/20

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/7/20

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/7/20 در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/7/13

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/7/13

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/7/13 مصادف با آخرین شب جمعه ماه محرم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/7/6

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/7/6

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/6 مصادف با ایام محرم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/23

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/23

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/23 مصادف با شب چهارم محرم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/16

دعای کمیل حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی(علیه السلام) 1397/6/16

دعای کمیل شب جمعه مورخ 1397/6/16در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار گردید.

مشاهده مطلب
12345678910...