شب آخر مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر رضوی-ایام زیارت مخصوص1397

شب آخر مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر رضوی-ایام زیارت مخصوص1397

مراسم شب آخر مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در ایام زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) ساعت1بامداد در صحن جمهوری حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) با حضور شب زنده داران و زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی برگزار گردید.

مشاهده مطلب
شب دوم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر رضوی-ایام زیارت مخصوص1397

شب دوم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در حرم مطهر رضوی-ایام زیارت مخصوص1397

مراسم شب دوم مناجات و قرائت زیارت جامعه کبیره در ایام زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) ساعت1بامداد در صحن جمهوری حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) با حضور شب زنده داران و زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم شب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس1397

مراسم شب زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس1397

مراسم شب زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) بنا به روایتی شب شهادت حضرت امام رضا (علیه السلام) با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
روز زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس1397

روز زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس1397

مراسم روز زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) بنا به روایتی روز شهادت حضرت امام رضا (علیه السلام) با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
شب دوم زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس1397

شب دوم زیارت مخصوص امام رضا(علیه السلام) مشهد مقدس1397

مراسم شام شهادت و ایام زیارت مخصوص حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) با حضور زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) در حسینیه موسی بن جعفر (علیه السلام) برگزار گردید.

مشاهده مطلب
123456789