مراسم زیارت عاشورا 1397/7/24حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا 1397/7/24حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا صبح سه شنبه مورخ 1397/7/24 مصادف با ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم زیارت عاشورا 1397/7/17حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا 1397/7/17حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا صبح سه شنبه مورخ 1397/7/17 مصادف با ایام ماه محرم در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم زیارت عاشورا 1397/7/10حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا 1397/7/10حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا صبح سه شنبه مورخ 1397/7/10 مصادف با ایام ماه محرم در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم زیارت عاشورا 1397/7/3حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا 1397/7/3حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا صبح سه شنبه مورخ 1397/7/3 مصادف با ایام ماه محرم در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
مراسم زیارت عاشورا 1397/6/13حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا 1397/6/13حسینیه صنف لباس فروشان

مراسم زیارت عاشورا صبح سه شنبه مورخ 1397/6/13در حسینیه صنف لباس فروشان برگزار گردید.

مشاهده مطلب
12345678910...