محفل انس مداحان و شاعران استان سمنان1397

محفل انس مداحان و شاعران استان سمنان1397

محفل انس مداحان و شاعران آئینی با حاج منصور ارضی در استان سمنان برگزار می‌گردد.

1- محفل انس مداحان و شاعران آئینی با حاج منصور ارضی در استان سمنان - امام زاده یحیی علیه السلام ساعت 17 بعدازظهر برگزار می‌گردد.

2- مراسم مدیحه سرایی حاج منصور ارضی شنبه 3شهریور ماه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مهدیه اعظم سمنان برگزار می‌گردد.

تصاویر مطلب